Kontakty

Seo Dynamics
Adresa: Hlavní třída 107
738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 777 722 391
Email: info@seo-dynamics.cz

 Mapa k sídlu firmy
 mapa sídla

Aktuality
Možná ještě trpíte iluzí, že hledáte informace. Je to omyl. Informace si dneska hledají vás

Stránky velkých internetových serverů se občas celé promění v...

Důležité je, aby vás internetový vyhledávač Google vyplivnul na první stránce

Search Engine Optimization (SEO – optimalizace pro vyhledávače) je nauka o tom, jak...

Firemní facebook

facebook seo-dynamics

Úvodní strana> SEO služby > SEO slovník

SEO slovník A - L

SEO slovník A - L                                          SEO slovník L - Z

Adsense

Adsense je služba, jejímž provozovatelem je Google. Nabízí majitelům a provozovatelům webových stránek způsob, jak na svých webech zobrazovat reklamu a za toto dostávat provizi (zpravidla a hlavně pokud na reklamu někdo klikne). Na těchto tzv. partnertnerských webech se poté zobrazují inzeráty služby Google AdWords.

 

AdWords

Adwords je vysoce cílená reklama placená za proklik. Provozovatelem Adwords je Google. Platíte pouze za klienty, kteří kliknou na vaši reklamu. Více viz. PPC.

 

Ajax

Ajax se používá u většiny moderních stránek. Vše spočívá v propojení javascriptu s HTTP protokolem. Díky těmto dvoum prvkům je možné na stránce provést nějakou akci a stránka se okamžitě změní. Na tomto principu funguje například sociální síť Facebook, Youtube a mnoha dalších. U kterých ajax vyvolává dobrý pocit okamžité interakce.

Uživatel se pak nemusí bát, že odešle formulář dvakrát. Nemusí čekat na zdlouhavé načítání stránky po refreshi. Samozřejmě, že z postupem času aplikací, které využívajíAjaxpřibývá. Pozor si však musíme dávat tehdy, pokud bychom použili Ajax u načítání některých stránek a obsahu. Sice se nám vše objeví, ale URL adres se nezmění. Což může být dost nepříjemné, pokud chceme někomu poslat odkaz na konkrétní stránku. To samé platí, pokud je web postavený celý na Ajaxu a obsah se mění pouze v homepage. Tady nám tato technologie znemožní optimalizaci pro fulltextové vyhledávače.

 

Alexa rank

Alexa rank je závislý na počtu návštěv. I zde je však menší omezení - Alexa rank se totiž počítá pouze z návštěv těch uživatelů, kteří mají nainstalovaný Alexa Toolbar. Hodnota Alexa ranku se pohybuje v rozmezí od cca 30.000.000 do 1. Přičemž čím nižší hodnotu Alexa rank má, tím je web více navštěvován resp. navštěvován návštěvníky s Alexa toolbarem.

 

ALT

Atribut HTML kódu popisující netextový prvek (například obrázek) na stránce. Je to náhradní text za obrázek, který se zobrazí uživatelům, kteří nemohou nebo nechtějí zobrazovat v prohlížeči obrázky. ALT text se také zobrazuje když je obrázek na stránce načítán. ALT by měl být vždy vyplněný a obsahovat popis obrázku.

 

Anchor text

Text v odkazu, který směřuje na jinou stránku uvnitř webu či ven na jiné stránky. Má určitou váhu pro správné budování sítě zpětných odkazů (linkbuilding), i pro správné vnitřní provázání webu. V anchor textu by měl být text, který výstižně popisuje na jakou stránku odkaz vede. Známým nedostatkem je v tomto případě používání slovních spojení jako jsou např. “více zde”, “zde” atd.

 

Autorship (Autorství)

Google Authorship (Google autorství) je relativně nová funkce, která se poměrně výrazně projevuje i v organickém vyhledávání Google. V rámci profilů na Google Plus lze propojit různé články, příspěvky nebo texty napříč různými weby s jedním konkrétním autorem. Na autoritu webu má vliv kromě zpětných odkazů i právě autorství. Pokud na Váš web bude směřovat odkaz z autoritativního webu, v očích vyhledávačů získá i Váš web část autority (významu). V případě Google autorství je to podobné. Pokud vlivný autor odkáže na Váš web, případně publikuje na Vašem webu, pomůže to Vašemu webu i v organickém vyhledávání.

Kromě již zmíněných funkcí má Google autorství další výhody. Autor musí hrát s otevřenými kartami. Tím, že se přihlásí k určitému textu, s ním spojí svou identitu na Google Plus. Nemůže vystupovat pod pseudonymy nebo se schovávat za fotografiemi maskotů. Autorem může být pouze jasně identifikovatelná reálná osoba. Google takového autora zároveň odmění přidáním několika specialit do výsledků vyhledávání. U příspěvků, kde je vyplněn autor se zobrazí fotografie autora, jeho jméno a údaj, kolik lidí ho má v kruzích na Google Plus.

 

Backlink (zpětný odkaz)

Zpětné odkazy, jsou odkazy směřující z jiných stránek na konkrétní web. Jejich zásadní důležitost pro SEO spočívá ve faktu, že jejich počet a relevanci berou vyhledávače jako jedno z důležitých kritérií při řazení ve fulltextu. Jedná se v podstatě o referenci (ostatních webových stránek) na konkrétní subjekt (internetovou stránku). Čím více zpětných odkazů, tím více referencí, tím větší “popularita” na internetu a tím větší šance na první strany ve vyhledávačích. Při linkbuildingu má význam kromě počtu zpětných odkazů také jejich relevance, přirozenost a váha (autoritativnost) odkazující stránky..

 

Ban (Blacklist, Černá listina, penalizace)

Stav kdy určitá stránka či stránky (může být i celý web) byly vyhledávačem postiženy a odstraněny z výsledů vyhledávání. Většinou pro Black HatSeo či další nevhodné a podvádějící praktiky. Používá se i termín “zařazení na černou listinu, blacklist”.

Většinou pro podvodné Black HatSeo techniky či další nevhodné GrayHat SEO praktiky.

 

Banner

Asi u žádného jiného slova nemůžeme říct, že by jeho význam znalo tolik lidí. Každý uživatel internetu někdy přišel do styku s bannerem. Druhů bannerů je velké množství. Na internetu se můžeme setkat se statickými bannery nebo s animovanými. Dnes již převážně s těmi animovanými. Ikdyž by se mohlo zdát, že bannerů je na internetu pořád stejně. Jejich éra již není to, co bývala.

A proč? Důvodem mizení této formy inzerce je především rychlý nástup PPC reklamy, která je oproti bannerové reklamě levnější a lépe se s ní cílí na konkrétní návštěvníky. Navíc si PPC reklamu může dělat každý, bez potřeby grafického cítění. Dalším velkým důvodem je tzv. bannerová slepota (Banner Blindness). Tento pojem vychází ze studie, při níž se zkoumal vliv bannerů na uživatele. A překvapivě se zjistilo, že návštěvník webu automaticky banner přehlíží, neboť jej nepovažuje za nedůležitý. Jinými slovy, bannerů je v dnešní době tolik, že člověk si přirozeně vybudoval v podvědomí pocit, že bannery jsou jen reklamy a ty nikoho nezajímají.

Ikdyž se sem tam objeví nový typ bannerů, který zaujme. Za nějakou dobu i ten zevšední a člověk jej začne ignorovat.

To ale v žádném případě neznamená, že by bannery měly vymizet úplně. Pokud je banner zpracován zajímavě a není všední a nezajímavý, dá se pomocí něj tvořit účinná brandová reklama.

 

Black Hat SEO

Pojmem Black hat SEO se označují určité postupy "optimalizace", které jsou v rozporu s pravidly s provozem vyhledávačů (někdy se také používá termín zakázané SEO techniky). Jedná se v podstatě o snahu tvůrce s naprogramovat stránky takovým způsobem, aby vyhledávacího robota “zmátla a oblbla” a zařadil ji ve výsledcích vyhledávání nahoru. V případě použití těchto metod hrozí stránkám od vyhledávače penalizace v podobě například vymazání z indexu na určitou dobu. Mezi známé zakázané techniky patří podstrkování neexistující obsahu, spamování klíčovými slovy, neviditelný text apod.

 

Bouncerate (míra opuštění)

Bouncerate - neboli míra opuštění - nám udává procento návštěvníků, kteří opustí váš web po zhlédnutí první stránky webu (vstupní stránky). Bouncerate nám pomáhá určit relevantnost dané vstupní stránky ke zdroji návštěvnosti.

Jedním z mnoha důvodů velkého bouncerate, může být i optimalizace na příliš obecná slova či slova, která nejsou relevantní k dané vstupní stránce.

Neexistuje žádný standard, který by říkal, že například bouncerate na hodnotě 20% je ideální. Nicméně čím je bouncerate nižší, tím samozřejmě lépe. Obecně můžeme říci, že bouncerate nad 35% může být důvodem k zamyšlení. Oproti tomu, dostat se dlouhodobě pod hranici 20% by se dalo považovat za velký úspěch.

 

Cloaking (Maskování)

Cloaking je nedovolená technika SEO, která zpravidla vede k penalizaci od vyhledávače. Spočívá ve vytváření rozdílných stránek pro vyhledávače od těch, co jsou poté předkládány uživatelům. Princip této black-hat SEO praktiky je velmi jednoduchý: server posílá jinou verzi stránky uživateli s klasickým prohlížečem a odlišnou verzi robotu vyhledávače. Většinou se jedná o speciálně upravenou stránku, která má za účel manipulaci s výsledky vyhledávaní a proto je výsledkem vždy penalizace (samozřejmě v případě, že se použíti této metody odhalí).

 

Copywriting

Pojmem copywriting se nazývá psaní profesionálního a unikátního obsahu pro webové stránky. Kvalitní a poutavý text je důležitý jak pro vyhledávač, tak pro návštěvníka. Copywriting, tedy sepsání nových textů pro určitý web, se také nazývá služba, kterou nabízí většina firem provádějících SEO optimalizaci.

Copywriting nemusí být vždy pouze souvislý text, ale jde do něj zahrnout i krátké slogany, nadpisy, titulky nebo popisy tlačítek nebo prvků v navigaci. Každé slovo může uživatel chápat jinak, proto je důležité i u maličkostí přemýšlet.

Kromě informační a reklamní stránky, má copywriting ještě jeden hlavní důvod. Tím je SEO. Jelikož každý fulltextový vyhledávač má rád kvalitní obsah, je potřeba se při optimalizaci našich stránek věnovat právě dobrému obsahu. Nejen, že se bude líbit čtenářům, ale pomůžeme si i u fulltextových robotů. Tento druh copywritingu nazýváme označením Web copywriting, jelikož při jeho psaní dbáme krom poutavosti, také na klíčové slova. Procento klíčových slov v textu by nemělo být nikterak velké, ale zároveň by jsme neměli psát bez ohledu na optimalizaci našeho textu.

 

CPA (Cost Per Acquistion / Action)

Cena za získání (zákazníka, mailové adresy, předplatitele, atd) nebo za aktivitu. Součást případného ROI (návratnost investic) modelu pro vyhodnocování SEO či reklamy na Internetu.

 

CPC (Cost Per Click)

Cena za proklik, nejčastěji používán u reklamy na Internetu, kde inzerent platí pouze za to, že někdo na inzerát kliknul.Většina PPC systému pracuje také s hodnotou maximálního CPC (Max. CPC), tedy maximální částka, kterou jste ochotni zaplatit za kliknutí na inzerát, který se zobrazí na určité hledané klíčové slovo. Maximální CPC nám tedy pomáhá omezit PPC systém, abychom neplatili více, než si můžeme na určité slovo dovolit.

 

CPM (Cost Per Mile, Cost Per Thousand)

Cena za tisíc ((zpravidla) zobrazení inzerátu, model placení internetové inzerce, který nehledí na efektivitu. Velmi často je lepší použít CPC neboli placení za proklik.

 

CTR (ClickThroughRate, Míra prokliku)

Procento uživatelů, kteří klikli na zobrazený odkaz či inzerát z počtu celkového zobrazení.Vysoké CTR může být jedním z prvních signálů úspěšnosti reklamy - čím vyšší CTR tím cíleněji bývá reklama zobrazována.

 

CSS - kaskádové styly

CSS neboli kaskádové styly patří v dnešní době neodmyslitelně k webovým stránkám. Už od počátku Internetu se uživatelé snažili nějak formátovat HTML dokumenty. Jelikož prostý černý text na bílém podkladu nebyl tak zajímavý. Za tímto účelem v roce 1997 vznikly CSS (Cascading Style Sheets) - kaskádové styly. Jde vlastně o kolekci metod, kterými upravujeme grafickou podobu stránek.

Funguje to poměrně jednoduše. Bohužel i tak CSS mnoho lidí nerozumí a asi nikdy neporozumí. Základem všeho je HTML (HyperTextMarkupLanguage) neboli značkovací jazyk pro hypertext. Tento jazyk je jedním z jazyků, které se využívají při vytváření stránek v systému WorldWide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Pokud si vytvoříme stránku v HTML bez použití CSS, dostaneme prostou stránku bez barev, velikostí písma, formátu písmo a jiných doplňkových prvků, které by lahodily našemu oku a samotnému vnímání veškerých dokumentů. I knihy a časopisy musejí mít nějakou úpravu, aby čtenáře zaujaly a zároveň jsme se v textu orientovali.

CSS optimalizaci pro fulltextové vyhledávače CSS neoblivňuje, jelikož fulltextový robot si stylových značek nevšímá. Ale co nám CSS může ovlivnit je podoba našich stránek v různých internetových prohlížečích. Pokud si nedáme pozor a stránky netestujeme ve všech prohlížečích, může se stát, že v některých prohlížečích se nám stránka zobrazí špatně. To pak může mít za následek ztrátu uživatele, zkrácení doby strávené na stránce nebo opuštění konverzního trychtýře. Takže doporučujeme všem, aby si stránky otestovali ve všech používaných prohlížečích.

 

Doorwaypage

Doorwaypage je další z mnoha zakázaných praktit z oblasti black-hat SEO. Účelem této praktiky je vytvoření vysoce optimalizované stránky pro účely získaní vysokého hodnoceni ve fulltextových vyhledávačích. Obsah na stránce většinou nedává smysl a obsahuje například desítky opakujících se klíčových slov.

Takto upravená stránka je ve většině případů přesměrována pomocí javascriptu, který ještě vyhledávače neumí rozpoznat. Další možností bývá umístění reklamy přímo na danou stránku - ta po kliknutí přesměruje návštěvníka na cílovou stránku. Výsledkem použití takovéto metody, je samozřejmě opět penalizace.

 

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah označuje v SEO stav, kdy se na dvou stránkách nachází shodný, identický obsah (text na stránce). Nejčastěji duplicitní obsah vzniká pokud URL adresa odkazuje na stránku se stejným obsahem více způsoby (např. www.neco.cz a www.neco.cz/index.php). Stejný případ duplicitního obsahu se týká i tzv. alias domén (např. www.mojefirma.cz a www.moje-firma.cz, www.mojefirma.eu atd.) Stejně tak ale vzniká duplicitní obsah v případě, kdy někdo zkopíruje již publikovaný text na jiných stránkách a vloží si jej na svůj web.

Vyhledávače jsou na duplicitní obsah velice citlivé, protože chtějí uživatelům nabídnout rozdílné (neopakující se) výsledky na zadaný dotaz. Z duplicitních stránek si vyhledávač vybere jednu stránku, kterou považuje za originální (většinou tu, na které se příslušný obsah objevil nejdříve), a zbytek ve výsledcích vynechá.

 

Fulltextový robot

Fulltextový robot nebo také crawler je automatický program, který prochází celý web a sbírá data do své databáze, kde dochází k indexování nasbíraného obsahu. Roboti fulltextových vyhledávačů procházejí web tak, že následují odkazy na další stránky a takto postupně prochází celý wordwide web. Ne nadarmo se říká, že odkaz je základní stavební kámen hypertextu. A z toho také vyplývá základní myšlenka SEO - pokud na Vás nevede žádný odkaz, nemůžete být ve fulltextových vyhledávačích dohledatelní. Aby roboti stihli posbírat, co nejvíce dat, procházejí odkazy na daném webu například jen do 2. úrovně. Proto je důležité budovat odkazy nejen na hlavní stránku, ale i podstránky. Procházení robotovi usnadní i kvalitní navigační struktura webu a interní prolinkování.

 

Fulltextový vyhledávač

Fulltextový vyhledávač si můžeme představit jako sadu serverů, které uchovávají informace o webových stránkách. Tyto informace následně využívají při vyhodnocování uživatelských dotazů na dané dotazy (klíčové slova). Při zadání dotazu si fulltextový vyhledávač projde svou databázi, podle kritérií vybere relevantní stránky, na kterých se vyskytuje hledaný dotaz a vypíše je uživateli. Pořadí výsledků ovlivňuje mnoho faktorů, které jsou součástí řídícího algoritmu celého fulltextu.

Pojem fulltextový znamená, že informace se do databáze fulltextového vyhledávače dostávají na základě procházení textu na webových stránkách.

Nejprve dochází ke sběru dat - prochází stránkami, poté data zpracovává - ukládá a nakonec data replikuje, tedy vypisuje výsledky na základě dotazu.

 

Indexování

Jedná se o zpracování dat, které nasbíral crawler. Každý fulltextový vyhledávač má svůj způsob zpracování získaných dat. Nicméně obecně si z textu vybere jednotlivá slova, kterým přiřadí váhu vzhledem k relevantnosti dané URL. Na základě přiřazených vah, dochází k replikaci dat (vypsání výsledků ve vyhledávání).

Poslední návštěvu Googlebota můžeme zjistit v Google Webmaster Tools, kde se také například dozvíte chyby, na které robot narazil při procházení webu či různé statistiky o stažených datech apod. Četnost návštěv všech robotů, zjistíme například analýzou logu serveru. Na většině hostingů dnes běží základní statický nástroj AwStats, ve kterém zjistíte, jak často Vás roboti vyhledávačů navštěvují.

Snažte se Vaše stránky častěji aktualizovat, vyhledávače mají obecně rády čerstvý obsah. Jak bylo psáno už výše - crawler následuje odkazy, proto nezapomeňte na budování zpětných odkazů.

 

Geotargeting

Možnost cílení internetových reklamních kampaní na specifický region. Většinou se jedná o doplňující nabídku různých PPC systému či sociálních sítí pro své inzerenty. Cílení na určitý region se také využívá v organickém SEO, zejména v případech kdy téma stránek s regionem přímo souvisí – např. Hotel Praha, Ubytování Jizerské hory atd.

 

Google Analytics

Google Analytics je profesionální analytický nástroj, který sleduje webové stránky a poskytuje jejímu majiteli přesné a detailní informace ohledně návštěvnosti a návštěvnících stránek. Stačí se pouze registrovat na stránkách Google a poté si nechat vygenerovat měřící kód, který se vkládá do vašich stránek. Následně už jen sledujete statistiky vašich webových stránek, např. návštěvnost odkazů, na jaká klíčová slova navštěvují lidé vaše stránky, jak dlouho lidé na stránkách tráví, jaká placená kampaň se vyplatila a která ne, z jakých lokalit jsou návštěvníci či v případě interneového obchodu, kolik produtků se prodalo za určité obodobí atd.

 

Google TagManager (GTM)

Google TagManager (GTM) je systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách. Jeho princip je takový, že se na web umístí pouze jeden kód a poté se již prostřednictvím webového rozhraní vkládají jednotlivé měřicí kódy. Tento postup velice usnadňuje a zrychluje práci s kódy (anglicky se označují jako tagy), kdy jsou z nasazení vynecháni programátoři.

GTM je strukturován do několika částí:

Kontejnery - Kontejner je samotný kód, který se vkládá na všechny stránky webu těsně za otevírací HTML značku. Je poté zodpovědný za spouštění vložených tagů. Ve své podstatě jde o JavaScriptový kód, který navíc umí pracovat s dalšími částmi stránky pomocí maker. Kontejnerů může být v jednom účtu i více.

Makra - Prostřednictvím maker lze pracovat s dalšími daty na stránce. Lze například zjistit titulek stránky, URL adresu, pracovat s HTTP referrer nebo pseudonáhodnými čísly.

Datová vrstva - Pomocí datové vrstvy lze do kontejneru předávat data, se kterými mají měřicí kódy pracovat. Může jít například o hodnotu objednávky v e-shopu, interní označení návštěvníka apod. Datová vrstva musí být v kódu stránky inicializovaná ještě před samotným kontejnerem.

Pravidla - Pravidla určují, na kterých stránkách, nebo množině stánek, se budou jednotlivé tagy zobrazovat. Můžeme například nadefinovat, že měřicí kód Google Analytics se bude zobrazovat na všech stránkách, nebo že tag pro měření transakcí v e-commerce se zobrazí pouze na tzv. děkovací stránce (stránka zobrazená po úspěšně dokončeném nákupu v e-shopu).

Správa uživatelů - Google TagManager má také integrovanou správu uživatelů. Na hlavní úrovni lze stanovit, zda má uživatel přístup do celého účtu nebo pouze k vybraným kontejnerům. V rámci účtu lze poté nastavit právo pro čtení nebo pro čtení, zápis a správu. V rámci kontejnerů lze nastavit tři úrovně oprávnění: pouze pro čtení, pro čtení a zápis, pro čtení, zápis, mazání a publikaci.

Omezení a nevýhody GTM

GTM neumí pracovat s kódy, které obsahují JavaScript metodu document.write(). Jde například o měřicí kód od mYx pro vytváření heatmap.

Data a měřicí kódy jsou uchovány u třetí strany – Googlu – což může být pro některé instituce s vysokým stupněm bezpečnosti nemyslitelné (často banky).

Pouhým pohledem na kód stránky nelze určit, jaké kódy jsou na webu nasazené (kódy lze zjistit díky nástroji TagAssistant). Může jít však i o výhodu skrývání implementace před konkurencí.

Hrozba nabourání se do účtu a sledování citlivých dat.

Propojení s Google Webmaster Tools

Pomocí Google TagManageru lze od 13. června 2013 také ověřovat vlastnictví webu do Google Webmaster Tools. Díky tomu se stává Google TagManager jediným kódem, který je nutno vkládat na webové stránky, aby bylo možno využívat služeb Googlu jako je Google AdWords, Google Analytics nebo právě Google Webmaster Tools.[3]

 

GrayHatSeo

Techniky SEO na pomezí “nelegálních” (Black HatSeo) a povolených (WhiteHat SEO), zpravidla takové, že není zcela jisté zda jsou přijatelné či nepřijatelné pro vyhledávací stroje.

 

HTML (HyperTextMarkupLanguage)

Zkratka pro strukturovaný “jazyk”, ve kterém mohou být tvořeny webové stránky - skládá se ze značek (tag) a samotného obsahu a je srozumitelný hlavně pro prohlížeče a pochopitelně i vyhledávací stroje.

 

Hyperlink (odkaz, link)

Odkaz je vždy v podobě nějakého textu či obrázku na stránce na který lze kliknout - uživatel se po kliknutí přemístí zpravidla na jinou stránku neb vyvolá nějakou akci. Hyperlinky jsou zásadní součástí Internetu, umožňují se po něm pohybovat. Vyhledávací stroje je používají jako podstatnou část jejich algoritmů. Odkazy jsou hlavním způsobem, díky nimž roboty vyhledávačů mohou procházet jednotlivé internetové stránky

 

Inbound marketing (Příchozí marketing)

Marketingová strategie, zaměřující se na zasažení zákazníka obsahem (produktem, službou) na místě, kde ho očekává. Konkrétně spočívá v nabídnutí zákazníkovi zajímavé informace napříč různými informačními kanály a prostředky,  například v této podobě (formě) - blogy, recenze, webináře, SEO, podcasty, prezentace, PR články, odkazy, videa, sociální sítě, …

 

Indexace

Správná a úplná indexace stránek je jednou z prvotních podmínek pro optimalizaci. Jedná se o stav a počet stránek na konkrétním webu, které vyhledávač zahrnuje do svého indexu. Jen zaindexované stránky poté mohou vyjížďet na klíčová slova. Správnou indexaci lze zajistit přehlednou, textovou navigací stránek nebo vytvořením HTML a/nebo XML mapy webu (asi toto tam chybí?)

 

Katalog (Catalog, Adresář, Directory)

Předchůdce dnešních vyhledávačů, ručně udržovaný katalogový systém stránek na Internetu. Katalogy stále existuje a v mírné podobě mohou pomoci při optimalizaci pro vyhledávače získáváním zpětných odkazů. Mohou ale také být nástrojem Black HAT SEO a řady snah o umělé, nepřirozené odkazy  a mohou i poškodit.

 

Klíčové slovo (keyword)

Slovo, fráze nebo slovní spojení popisující/charakterizují  produkt, služby nebo jiný důležitý obsah webových stránek. Jedná se také o vyhledávací dotaz položený vyhledávači. Správně zvolená klíčová slova jsou základem učinné optimalizace pro vyhledávače

 

Konverze (Conversion)

Konverze, je akce provedená návštěvníkem na stránkách vedoucí k dosažení cíle, který stanovil majitel stránek. Tedy to, proč jsou stránky vytvořeny. Typickým příkladem je koupě produktu v internetovém obchodě. Může se ale jednat například o přečtení článku, stažení souboru nebo shlédnutí určité stránky na webu (například kontaktní údaje na firmu). Detailně, lze konverze sledovat v nástroji Google Analytics.

Hodnotu konverze lze stanovit i u konverzí, u nichž se zdá, že negenerují finanční příjem. Takovou konverzí může být např. registrace k odběru emailového zpravodaje. Pokud máme k dispozici naměřená data z již odeslaných newsletterů, můžeme jednoduše určit, kolik nám rozeslaný newsletter vydělal. Například pokud rozešleme emaily 100 odběratelům a v průměru vyděláme 10.000 Kč, můžeme říci, že každý odběratel vydělal 100 Kč (10.000 tržba / 100 odběratelů). Pokud se registruje nový odběratel (provede konverzi), pak má pro nás takováto konverze hodnotu 100 Kč. Stejný postup, lze uplatnit i u konverzí s proměnlivou hodnotou, kdy stačí vypočítat průměrnou hodnotu každé konverze (tržba z konverzí / počet konverzí).

 

Landingpage (cílová stránka)

Landingpage neboli cílová stránka je stránka webu na kterou se návštěvník dostane po kliku na reklamní odkazy (například PPC inzerát, newsletter, banner) vedoucí na web z jiných stránek. Landingpage bývá často stránka úvodní nebo stránka s konkrétním produktem. Landingpage by měla být navržena především tak, aby zajistila webu konverzní akci, čili převést placeného návštěvníka v zákazníka.

Landingpage jsou rovněž i stránky, které přivádějí návštěvníky kliknutím na odkaz z neplaceného (organického, fulltextového) vylhedávání v internetových vyhledávačích. Tyto strány by měly přimět návštěvníka k požadované akci a přivést co nejvíce cílených návštěvníků. Často dochází k chybě tím, že cílová stránka je detail produktu, který je v základním tvaru. Detail produktu často obsahuje jen základní univerzální informace, málo fotografií a informace o dalších modelech a souvisejících zbožích. Proto když už nevytváříte speciální stránku „Landingpage“, tak doplňte všechny informace, tedy podrobný popis zboží, zkušenosti uživatelů, více fotografií, varianty produktu, další zajímavé modely, možnosti platby, znovu informování o době doručení, možnosti platby, splácení apod.

Mezi základní metody získávání zákazníka patří:

PPC inzerát - více o ppc

banner (může být statický či dynamický) - více o bannerech

placený odkaz z jiného webu

odkaz v reklamním e-mailu

odkaz z newsletteru - více o newsletteru

odkaz z videa (virální reklama nebo reklamní spot)

odkaz z Facebooku, Twitteru nebo jiné sociální sítě, prostřednictvím fanouškovské stránky

přirozený proklik z fulltextového vyhledávače (od ostatních nejde o placenou formu)

 

Linkbaiting (lákání zpětných odkazů)

Jedná se o jednu z metod linkbuildingu. Linkbaiting je tvroba exkluzivního či zajímavého obsahu na webu za účelem získání zpětných odkazů a zvýšení návštěvnosti. Jedná se v podstatě o získání pozornosti. Příkladem může být například kontroverzní článek, rozhovor se známou osobností nebo vytvoření online aplikace (například nějaké vtipné hry).

 

Linkbuilding(budování sítě zpětných odkazů)

Linkbuilding je tvorba sítě zpětných odkazů vedoucích na konkrétní web za účelem zvýšení popularity stránky na internetu.

Odkazy jsou vlastně základní kámen celého internetu. Pokud se podíváme na jakých principech je vytvořen internet. Zjistíme, že v internetu jsou miliony internetových domén a ty jsou mezi sebou propojeny pomocí odkazů = linků. Nebýt těchto odkazů, uživatelé by se nedozvěděli o ostatních stránkách. Odkazy se dělí na dva typy. Na odkazy interná a externí. Interní odkazy jsou odkazy, které odkazují na stránky v rámci jedné domény. Například menu s články je postaveno pouze z interních odkazů. Druhým typem odkazů jsou odkazy mimo doménu. To znamená, že pokud na ně uživatel stránek klikne, dostane se na jiné webové stránky.

Fulltextové vyhledávače nemohou jen tak vypsat seznám stránek, na kterých se slovo vyskytuje. Protože, každá stránka je jiná. Jedna může být zajímavější než ta druhá a třetí než ta první. Proto každý fulltextový vyhledávač obsahuje sadu pravidel, podle kterých se má řídit a podle kterých má třídit výsledky. Těchto pravidel je celá řada, ale za nejdůležitějším se považuje právě počet odkazů na stránku. Vývojáři zde vycházeli z reálného světa a z filozofie: O kom se více mluví, ten je asi zajímavější. Ve světě vyhledávačů je zajímavost zastoupena počtem odkazů. Proto, čím více zpětných odkazů na náš web směřuje, tím lépe si budeme vést u fulltextových vyhledávačů. Navíc, nesmíme zapomínat na původní smysl odkazů a tím je upozorňování na jiné weby. V dnešní době se většina majitelů stránek soustředí na zpětné odkazy jen kvůli vyhledávačů a zapomíná se, že dobrý odkaz může přivést návštěvníky i z jiné stránky.

Na odkaz lze nahlížet ze dvou úhlů. Co je důležité u odkazu z pohledu uživatele a co je dobré z pohledu fulltextového vyhledávače. Správně je vždy, aby odkaz byl dobrý pro uživatele. Fulltextový vyhledávač pak sám takový odkaz ocení v podobě vyšší důležitosti.

Odkaz by měl být vždy umístěn na stránce, kterou navštěvuje stejná cílová skupina, jako stránku na kterou směřuje.

Odkaz by měl být umístěn přirozeně na viditelném místě nebo přímo v textu. Aby uživatel mohl při čtení textu volně přejít nebo si otevřít nové okno. Určitě by se odkazy neměly umisťovat pouze do patičky webu. Jelikož fulltextový vyhledávač těmto odkazům následně přiřazuje nižší prioritu.

Odkaz by měl vést na stránku tématickypodobmou té, na které je umístěn.

Uživatel by měl vždy vědět, kam po kliknutí na odkaz přejde. A to i z důvodu důvěryhodnosti Vašeho webu.

 

Linkfarm (odkazová farma)

Stránka nebo skupina stránek s jediným smyslem existence, poskytnutí co největšího počtu zpětných odkazů dalším webů a ovlivnění jejich PageRanku. Odkazové farmy jsou vyhledávači postihované.Další možností (častěji využívanou) bývá umístění odkazů na další stránky, u kterých se chce touto metodou získat vyšší hodnocení “v očích” vyhledávačů. Opět se tak jedná o zakázanou metodu a link farmy bývají velmi často rychle odhaleny.

 

Long tail (dlouhý ocas)

Jsou úzce zaměřená, konkrétní, delší a méně hledaná slovní spojení. Může se například jednat o zadání přesného názvu výrobku. V SEO se často používá termín “nalézt svůj dlouhý ocas”. Jedná se o techniku, kdy návštěvnost stránek zvyšujeme optimalizací právě na tyto velice konkrétní dotazy vzhledem k tématu stránek. Taková slovní spojení mají velice nízkou návštěvnost a dosažení první strany ve vyhledávačích je tak výrazně jednodušší než u obecných slov. Tato metoda má klíčový význam při optimalizaci rozsáhlejších portálu či internetových obchodů.Pokud tuto metodu začneme používat na webu, nemusíme investovat velké prostředky do optimalizace drahých klíčových slov, ale zaměříme se na více méně konkurenční slova, která nám přivedou stejné nebo často i větší tržby než drahá obecná slova.

Longtailová slova však mají většinou výrazně vyšší míru konverze, tzn. že přivádějí vysoce cílené návštěvníky u nichž je vysoký předpoklad, že udělají požadovanou konverzi.

 

 

Tisk aktuální strany