Kontrola a měření je součást strojírenské praxe a tomuto oboru se věnují i předměty na středních školách strojírenského zaměření. Můžete se tam setkat i s jedním zajímavým měřidlem. Říká vám něco název „sinusové pravítko“? Kdo se nepohybuje ve strojírenství, pravděpodobně nikdy o něčem takovém neslyšel. Tak tedy jde o velmi svérázný, ale neobyčejně přesný měřicí aparát pro nepřímé měření úhlů zkosených rovných nebo kuželových ploch různých obrobků. Měření probíhá tak, že se měřený předmět (obrobek) upne mezi dva hroty, sinusové pravítko se položí na dokonale hladkou, přesnou a rovnou měrnou desku, a postupně se pod jednu stranu sinusového pravítka podkládají kontrolní měrky, dokud ukazatel na ciferníku nevykazuje nulovou odchylku. Na závěr se změří tloušťka podkládaných měrek a tato hodnota se pak použije pro nepřímý výpočet měřeného či kontrolovaného úhlu.

obráběcí nástroje

Měření je velice přesné

Kdybyste chtěli odhadnout alespoň přibližně, jaký úhel zaujímá nějaký obrobek v jeho kuželové části, bude vám na to stačit docela obyčejný úhloměr, ale jestliže potřebujete měřit výrobek s velkou přesností, neexistuje přesnější měřidlo, než sinusové pravítko. Jeho přesnost lze stanovit nikoli jen na úhlové stupně, ale na úhlové minuty. Toto je zásadní pro výrobu strojních součástí některých pohyblivých částí strojů a zařízení u dopravních prostředků, výrobních strojů a mechanismů a mnoha jiných výrobků na strojní bázi.

kuželový obráběcí nástroj

Přesné broušení na strojních bruskách

Využití sinusového pravítka v praxi je velmi rozmanité a jednou z možností, kde se strojařům může hodit, je měření, respektive přesné nastavení úhlu při strojním broušení obrobku či nástroje. Bruska je velmi přesný obráběcí stroj, a je-li zapotřebí mít nejen požadované rozměry samotného obrobku, ale i hladký povrch a precizně stanovený úhel zkosené části, nastaví se úhel obrábění výpočtem dle sinusového pravítka.