Už žádné další zmatky: Google dává jádrové aktualizaci jméno a strukturu

Vypadá to, že Google slyšel o zmatečném pojmenování rozsáhlé jádrové aktualizace algoritmu z dvanáctého března a rozhodl se, že to trošku vyjasní. Google sdělil na Twitteru, že: „Náš název pro tuto aktualizaci je jádrová aktualizace března 2019“.
 
Proč ji Google pojmenoval? Google zřídkakdy dává jména jeho aktualizacím, avšak v tomto případě Google udělal výjimku a uvedl: „Myslíme si, že to pomůže vyjasnit některé zmatky ohledně této aktualizace, dává to totiž jakýsi obrázek o tom, co vlastně tato aktualizace znamená a kdy se stala.“ Takže Google ji pojmenoval podle data, kdy se aktualizace udála (dvanáctý březen) a také co měnila (jádro algoritmu) a doufají, že to vyjasní některé nejasnosti, které vznikly krátce po aktualizaci v komunitě.
 
Může Google měnit názvy aktualizací? Ano, může a také tak učinili i v minulosti. Původní název, který jsme měli pro Panda aktualizaci, byl ve skutečnosti „farmářská aktualizace“. Googlu se ale nelíbilo pojmenování „farmářská aktualizace“ a tak ji přejmenovali na Panda aktualizaci, která je založena na vedoucím inženýru a jeho příjmení.
 
Takže ano, Google změnil název aktualizací v minulosti a nyní zasáhli také.
 
Samotný tweet. Podívejte se na Twitteru od Google z dnešního rána, abyste se podívali na to, jak název Google změnil.
 
Udrží se? Je nový název lepší nebo lidé a komunita zůstanou u pojmenování Florida 2? Je velice těžké říci, avšak dovolujeme si tvrdit, že lidé té aktualizaci budou říkat tak, jak si Google přeje, aby jí říkali, takže to bude 12. března.
 
Kde se mohu dozvědět více? Určitě se podívejte na původní příspěvek o této aktualizaci na našem blogu. Google také sdělil, že tu není „žádná oprava“ pro aktualizace jádra. Takže právě proto komunita nyní sbírá data v průzkumu, který má za účel analyzovat data a nahlásit zpátky naše nálezy. Tak se klidně do průzkumu zapojte, abyste pomohli nejen vám, ale i ostatním.

Jak se stala reputace hlavním hodnotícím faktorem v SEO

Abyste se dnes udrželi na vrcholu, potřebujete být neúprosní a cílevědomí, hlavně v těch případech, které se týkají neustálého zvyšování kvality obsahu na vašich stránkách a především také neustálým přizpůsobováním vaší stránky tak, aby byla co možná nejlépe použitelná pro co možná největší počet uživatelů.
 
Kdybychom se podívali do doby před deseti lety, tak někteří předpovídali, že Google by mohl používat skóre kvality pro organické hodnocení a také se předkládaly návrhy na několik způsobů, jak by mohli znásobit kvalitu webových stránek a specifických faktorů, které by pro toto hodnocení byly naprosto životně důležité. Nejnovější aktualizace jádra algoritmu od Google a také aktualizace „Medic“ během minulého roku, spolu s publikací Příruček hodnocení kvality, z velké části indikují, že reputace byznysu nebo podniku či značky je také klíčovým faktorem při tomto hodnocení. Pokud vás zajímá, jak tohle všechno vlastně funguje, čtěte dál.
 
Nejdříve byly predikovány ty možnosti, že by Google mohl aplikovat skóre kvality k organickému vyhledávání v roce 2017 a v následujících letech se zvýrazňovala hlavně potřeba například pro stránky „O nás“ na webovkách, takže se lidé mohou podrobněji seznámit s tím, kdo stojí za danou webovou stránkou, dále dobré stránky „kontaktujte nás“ jsou také potřebné, neboť dávají uživateli pocit důvěry v danou webovou stránku, dobrá užitelnost stránky a také dobrá zkušenost uživatele, stanoviska ohledně autorských práv, dobrá gramatika a skladba slov a vět, to všechno je dnes třeba, aby webová stránka byla úspěšná. Předpovídalo se také, že dostatek těchto faktorů a jejich vývoj bude také nasvědčovat tomu, jakým směrem se vlastně algoritmus vyhledávání bude v budoucnosti ubírat.
 
Nejnovější edice „příručky pro hodnocení kvality“ od Google (Quality Rating Guidelines – QRG) jsou pevným základem toho, na co se budeme zaměřovat v tomto článku, ale ostatně odkazy, hlavně co se týče faktorů kvality, můžete nalézt dnes v každé dobré publikaci či článku na internetu.
 

Příručky hodnocení kvality od Google se zdají relevantní i vzhledem k nedávným aktualizacím

 
Zdá se jasné, že faktory kvality, jako jsou například ty vyjmenované v QRG, se staly daleko více vlivnější v hodnocení výsledků vyhledávání Google.
 
Možná už si teď říkáte: „Oh, ne – právě nyní pláče na špatném hrobě ohledně příručky hodnocení kvality,“ neboť ostatní už napsali více než dost článků na toto téma, a také možná proto, že většina z nich byla publikována již minulý červenec (stejně tak jako byly publikovány některé vydání, které ještě být neměly být publikovány) a Google také několikrát sdělil svůj postoj, že skóre hodnocených nejsou přímo užita v celkovém hodnocení ve vyhledávání. Také je třeba podotknout, že Jennifer Slegg ohlásila, že Danny Sullivan potvrdil tu skutečnost, kdy hodnocení lidí nejsou používána ve strojovém učení, které využívá algoritmus. Odpovídal na Twitteru: „Tímto způsobem je nevyužíváme“. Také podotkl, že data hodnotících jsou používána stejně, jako když restaurace používají kartičky zpětné vazby, aby věděli, že jejich recepty jsou naprosto v pořádku:

(Důležité: Hodnotící vyhledávání nemají vůbec žádnou kontrolu nad tím, jak se stránka jako celek hodnotí ve vyhledávání. Data hodnotících nejsou používána v našich algoritmech. Spíše než to, používáme je jako restaurace, které mohou získat feedback z kartiček od zákazníků. Tato zpětná vazba nám pomáhá s tím, abychom věděli, jestli naše „recepty“ na vyhledávání fungují či ne…)
 
Ostatní podotkli a zvýraznili to, že některé specifické věci, které byly zmíněny v příručkách, mohou představovat jakési signály, hlavně tedy ty, které se týkají expertízy, autority na internetu a důvěry (Google je cituje jako stěžejní E-A-T). Například Marie Haynes se nechala slyšet, že cítí, jak některé elementy, zmíněné v příručkách hodnocení kvality, mohou být více ovlivňující hodnotící faktory, jako je například hodnocení BBB byznysů nebo autorova reputace. Ostatní ji kritizovali za citování BBB hodnocení a reputaci autora jako přímý hodnotící faktor, a následovně John Mueller z Google vydal stanovisko, že Google nijak nezkoumal autorovu reputaci, ani nepoužívá skóre hodnocení majitelů jako je například BBB hodnocení.
 
V ten samý čas lidé od Google začali až nezvykle často radit správcům webů, aby „se zaměřili hlavně na kvalitu“ a dokonce jim doporučili, aby si přečetli příručku hodnocení kvality pro ten nejlepší možný obsah – a to je ostatně to, co Danny Sullivan učinil, když oficiálně komentoval aktualizaci algoritmu, který se stal minulý rok v říjnu:
 
(příspěvek výše – chápeme ty, kterým se daří méně poté, co proběhla podstatná aktualizace a změna jádra našeho algoritmu, že si myslí, aby dělali něco extra navíc. Navrhujeme, abyste se zaměřili na zajištění toho, že nabízíte ten nejkvalitnější obsah, který můžete. To je totiž to, co náš algoritmus hledá a co odměňuje.
 
Příspěvek níže – Pro radu o skvělém obsahu, dobrým začátkem je bezpochyby alespoň prohlédnutí si našich příruček pro hodnocení kvality. Hodnotící jsou lidé, kteří nám dávají zpětnou vazbu ohledně toho, jestli náš algoritmus odvádí dobrou práci a má dobré výsledky, tedy jsou způsobem, jak můžeme potvrdit, že změny, které se snažíme zavést, děláme dobře…)
 
 
A Ben Gomes, viceprezident vyhledávání na Google, Asistenta a Novinek, sdělil v interview minulý rok toto:
„ Můžete se dívat na naše příručky hodnocení kvality jako na vizi, do které se snažíme napasovat náš vyhledávací algoritmus. Neřeknou vám, jak přesně algoritmus hodnotí výsledky vyhledávání, avšak určitě vám sdělí, co by algoritmus dělat měl.“
 
Takže to vyvolává jednu otázku – jak vlastně Google určuje kvalitu pomocí algoritmu, což zřejmě zahrnuje i jakýsi zdánlivě subjektivní koncepty expertízy, autority, důvěryhodnosti a reputace? Algoritmus Google musí nějakým způsobem překládat tyto koncepty do spočitatelných kritérii, které mohou být změřeny a srovnány mezi jednotlivými stránkami – weby.
 
Myslíme si, že některé z minulých vývojů algoritmu Google pravděpodobně ukazují na tento proces, a myslíme si také, že tam byly do jisté míry nějaké izolace či spíše odpojení od toho, co vlastně lidé hledali nebo na co se ptali, jak lidé z Google odpověděli a jak vlastně lidé interpretovali tato sdělení. Valná většina z těchto „spojů“ mezi interpretací a původním významem se zdá až příliš zúžená, zaměřuje se na relativně naivní, teoretické faktory. Faktory, které lidé z Google přímo zamítli, v některých případech.
 
Pokud tedy Google dává pokyny lidským hodnotícím, aby zhodnotili stránku podle E-A-T, avšak tyto výsledné hodnocení nijak nezahrnuje do jejich hodnocení výsledků, co vlastně algoritmus pro hodnocení používá? Jednoduše se snažíme říci, že algoritmus, používající sbírku uzavřené skupiny věcí jako je BBB hodnocení, recenze uživatelů, analýzu důvěry v odkazy, se zdá být až příliš limitován. Stejně tak, tvrzení, že Google přišel s hodnocením kvality na základě pouhé analýzy důvěry v odkaz a analýzy žádosti na vyhledávání, se zdá být také velmi omezeno – Google očividně bere v potaz při svém hodnocení daleko více faktorů, které jdou dál než analýza požadavku či odkazu, byť jsou i tyto součástí tohoto mixu.
 

Patent na kvalitní webovky od Google

Jeden z patentů na kvalitní webové stránky od Google vypadá jako to, co vlastně používají pro své hodnocení (takový nástřel toho, jak hodnotí stránky) nebo něco podobného, a že to spoléhá na strojové učení. Bylo to zmíněno v jejich „Website Quality Signal GEneration“ a bylo také poznamenáno Billem Slawski v jedné krátké synopsi a komentáři v roce 2013, když byl tento patent uveden „ v život“. Popisuje to způsob, jakým by lidé mohli být využiti pro hodnocení kvality webových stránek, a poté by analýza algoritmu mohla spojit tyto recenze se signály webové stránky – pravděpodobně automaticky identifikující vztahy mezi kvantifikovanými signály a lidskými hodnotami hodnocení – a tedy by algoritmus mohl generovat modely z těchto charakteristických signálů.  Tyto signálové modely by následně mohly být použity k porovnání s ostatními nehodnocenými stránkami, aby se na ně mohlo aplikovat skóre kvality. Slova použitá jsou docela fascinující:
 
„Hodnotící (dále jen lidé) se připojí na internet, aby zhlédli webové stránky a hodnotili kvalitu každé z těchto stránek. Hodnotící mohou následně nahrát své hodnocení kvality webových stránek na server analýzy kvality skrze zařízení na nahrávání hodnocení. Server pro analýzu kvality přijme tyto hodnocení kvality webových stránek ze zařízení a uskladní tyto hodnocení v jeho „signálovém“ uložišti. Hodnocení kvality webových stránek jsou následně spojeny s nějakým uniformovaným lokátorem zdrojů a dalšími signály webové stránky, které by korespondovaly s hodnocenými stránkami. Server analýzy kvality identifikuje vztah mezi hodnoceními kvality webových stránek a mezi signály webových stránek a vytvoří tak model, který bude představovat vztahy, jak jsou popsány níže.
 
„Dále, server analýzy kvality prohledá uložiště signálů pro nehodnocené webové stránky (tedy stránky, kterým chybí signál, napovídající nějaké hodnocení kvality). Server analýzy kvality následně určí, jestli nehodnocené stránky mají signály webových stránek, které by se vztahovaly k hodnocení kvality a aplikuje model k těmto nehodnoceným stránkám. Aplikace modelu vyústí v kalkulované hodnocení kvality. Server analýzy kvality následně přidělí kalkulované hodnocení kvality k příslušné webové stránce. Kalkulované hodnocení kvality je dalším signálem webových stránek, který je uložen v signálovém „uložišti“ pro použití pro další aplikace.“
 
….
 
„ Internetový vyhledávač nyní může použít tyto signály webových stránek, uložené v signálovém uložišti, k filtrování či uspořádání výsledků vyhledávání na základě uložených hodnocení kvality webové stránky. Například, práh může být použit k filtrování webových stránek, které mají uložené hodnocení kvality menší než daný práh. K tomu všemu, webové stránky vrácené vyhledávacím zařízením mohou být uspořádány podle jejich uloženého hodnocení kvality, jako je například případ, kdy webové stránky mající vyšší uložené hodnocení kvality jsou vyjmenovány výše před stránkami s menším uloženým hodnocením kvality.“
 
Tento patent také poskytuje některé příklady různých věcí, které by mohly být použity jako faktory kvality:
 
„faktory kvality mohou být použity, například správnost gramatiky a uspořádání textu na webových stránkách, jestli je na stránce prezentován nějaký obscénní nebo nevhodný materiál, jestli má webová stránka nějaké prázdné nebo neúplné stránky, stejně tak ostatní faktory, které by mohly ovlivnit kvalitu webové stránky.“
 
Určitě si všimnete, že tyto jsou přesně ty faktory zmíněné také v QRG. Avšak to není žádný důvod k tomu, proč je tento patent tak přesvědčivý – je to proto, protože poskytuje velmi logický rámec, ve kterém je možné vyvinout metody pro určování kvality webových stránek, pro generování skóre kvality, které mohou být následně použity v určování hodnocení. Tyto metody zahrnuté indikují to, že relativně malý vzorek testů stránek by mohl být použit k vytvoření modelů, které by mohly fungovat napříč všemi stránkami podobného či stejného typu.
 
Představte si, že byste identifikovali typ stránky, pro který byste chtěli vytvořit nějaké to skóre kvality – jako je například informační článek ohledně téma jako je zdraví. (Tohle je „Vaše peníze nebo váš život“ typ stránek, nebo také „YMYL“ stránka, jak je vysvětleno v QRG). Google by mohl vzít signály, které zmínil v minulosti a které mohou změřit, což zahrnuje počet obsahu, rozložení stránek, počet reklam a umístění reklam na stránce (jsou nad sebou nebo jsou nějak překlopeny nebo jsou napříč celou stránkou – jsou spíše otravné nebo zasahují nějak výrazně do hlavního obsahu stránky), recenze o stránce, recenze a odkazy ohledně tvůrce obsahu, pokud je odlišný od stránky, odkazy, které vedou pryč ze stránky (možná indikující identitu tvůrce obsahu a/nebo citující nějaké info reference), odkazy na webovou síť a stránku (PageRank), poměr prokliknutí se na stránce od primárního vyhledávání klíčových slov, korespondence s viditelným čelem / titulem stránky na samém vrchu stránky s obsahem stránky a vyhledávaným titulem příspěvku a také meta popisy, a také faktory, které indikují, že je na samém vrcholu.
 
Skrze testování několika podobných typů stránek by mohl Google vyvinout model – nebo vzorec – kombinace signálů kvality a také by mohl vyvinout hodnotu skóre, která by s ním byla spojena. Esenciálně, když by měla stránka s tématem zdraví určitý počet signálů kritérii jako je PAgeRank, plus rozložení obsahu a kvantitu podobného typu, plus určitý inlink PageRank, plus CTR, plus recenze uživatelů – Google by poté mohl aplikovat vypočtené skóre kvality na stránku, aniž by potřeboval nějakého člověka, který by to kontroloval. Je velmi pravděpodobné, že Google již něco podobného, jako jsou tyto modely, vyvinul pro celou řádu rozličných typů stránek.

Skóre kvality ovlivňují hodnocení ve výsledcích vyhledávání

 
Důvod, proč si tohle vlastně myslet, je ten, že Google by mohl inkorporovat strojové učení v tomto pořadí, aby mohl přijít s nějakými vztahy hodnocení kvality v datech, které by nebyly pouze nějaké jednoduché spínače, které by museli manuálně nastavit s rozdílným závažím. Namísto nemotorného nastavování vah pro každý specifický signál (jako například to, když by se řeklo, že článek s tématem zdraví jisté úrovně hodnocené kvality by měl mít minimum PageRank X a poté minimální počet odkazů atd.), se strojovým učením by tento systém mohl identifikovat daleko komplexnější vztahy (jako například přidělit určité skóre kvality, pokud PageRank je od N do NN, CTR je od X do XX, spojené se specifickým typem rozložení stránky).
 
Tento patent popisuje tuto možnost:
„V některých implementacích by tento model mohl být odvozen ze signálů webové stránky a z hodnocení kvality webové stránky za použití subsystému strojového učení, které by implementovalo podpůrnou regresi vektorů.“
 
Esenciálně jde o to, že toto produkuje jakési třídění strojového učení. Tento model by mohl být použit k identifikaci všech stránek stejné „třídy“ nebo typu, mohl by spočítat skóre kvality a následně mohl aplikovat stejné nebo podobné hodnocení k ostatním členům stejné třídy webových stránek.
 
Ať už Google zadává data přímo z webových stránek a hodnocení od jejich hodnotitelů kvality do systému strojového učení nebo ne, moc na tom nezáleží – mohli by stále používat počet modelů typů strýnek a poté je srovnat s tím, jak vlastně hodnotitelé kvality hodnotí tyto stránky a následně by mohli manuálně upravit váhy. Avšak s tak masivní palebnou silou, kterou má Google k dispozici, si dovolujeme myslet, že tohle by nedávalo žádný smysl. Skutečně, i někteří ostatní SEO analytici také koketují s myšlenkou, že Google inkorporuje strojové učení do jejich hodnocení obsahu (jako například Eric Enge a Mark Traphagan), a ne jenom do interpretace žádostí na vyhledávání, což Google veřejně potvrdil.
 
To by opravdu vysvětlovalo některé matoucí prvky, které vycházejí od  stanovisek Google, když se jich někdo zeptá, co by měl dělat proto, aby si napravil nějaké snížení hodnocení, které vyvstaly ze změn jádra algoritmu vyhledávání. Podpůrné vektorové stroje, nebo neurální sítě, budou přicházet se skóre velice celistvým, takže ukázat na jakýkoliv jeden signál nebo dokonce na celou skupinu signálů za účelem ovlivnění výsledků by pravděpodobně nebylo tak reálné – bylo by to zavaleno v tomto komplexním interiéru modelů, což může být poměrně abstraktní.
 
Jakmile jsou spočítané modely aplikovány na hodnocení vyhledávání, Google poté vyzve jejich hodnotící, aby vyhodnotili výsledky vyhledávání znovu. Čímž opakovaně pomáhá měnit výsledky, aby byly stále lepší a lepší.
 
Různorodé možné signály, které pravděpodobně inkorporují do skóre kvality, mají také svou míru komplexity:

 • PageRank = a/nebo, některé vyvinuté signály, které mohou zahrnovat kvalitu / důvěru v odkazy
 • Sentiment hodnocení uživatelů = QRG od Google tak nějak nadhazuje, že by tady mohl být nějaký „práh“ počtu recenzí, takže pokud by byznys/ webová stránka měla relativně málo úplných recenzí, možná by mohli rozhodnout, že budou ignorovat toto měření, poněvadž by bylo až příliš nestálé/nereprezentující skutečný stav. Určitě si poznačte, že Google už před nějakou dobou učinil podrobný výzkum analýzy sentimentu a má také patent nebo dva pro jeho zpracování. A vlastně jej i také učinili pro byznysy a dokonce je zobrazil i místními seznamy v minulosti. Nyní se pohybují jako jojo ohledně toho, jestli je používají pro hodnocení nebo ne. Ale obecně zastávají tvrdí to, že budou inkorporovat sentiment, což následovalo po menším skandálu s DecorMyEyes brouhaha. Abychom to nějak přeložili, pokud Google inkorporuje reputaci, jak jinak by mohli upravit hodnocení, pokud nebudou provádět nějaké typy analýzy sentimentu? Mezi všemi těmi podivnými hodnoceními kvality, sentiment je relativně přímý a lehce analyzovatelný a lehce použitelný.
 • Sentiment zmínek = Zmiňují lidé váš produkt na sociálních sítích a v emailech mezi sebou? Jistý šum na sociálních sítích je jistou měrou popularity a také tento sentiment může být použit ke změření kvality.
 • CTR (click-through rate) = (a také s ním spojený „bounce“ rate (tedy jak dobře se pohybuje na vaší stránce) Bylo tady spoustu debat ohledně tohoto potencionálního faktoru, avšak, stejně jako samo skóre kvality, pokud je to používáno pro jejich skóre kvality reklam, tak proč ne pro organické vyhledávání taky? V roce 2012 vyplynul na povrch jistý akt, který nikdy neměl být zveřejněn (chybně jej zveřejnil Wall Street Journal), ve kterém bývalý šéf hodnocení kvality, Udi Manber, je citován, že řekl:

 
„Hodnocení jako takové je ovlivněno daty kliknutí. Pokud zjistíme, že pro nějakou určitou žádost na vyhledávání, hypoteticky, osmdesát procent lidí kliknulo na výsledek číslo dva a jenom deset procent kliknulo na výsledek číslo jedna, poté jednoduše přijdeme na to, že možná pravděpodobně výsledek dva je to, co lidé chtějí. Takže to jednoduše vyměníme.“
 
 
Některé průzkumy podpořily hypotézu, že CTR skutečně ovlivňuje hodnocení a některé zase, že ne. Pokud je to ale pouze součást skóre kvality webové stránky, tak by CTR nebylo přímým faktorem hodnocení a to by mohlo vysvětlovat jisté nesrovnalosti v závěrech jednotlivých průzkumů a výzkumů.
 

 • Procento / rušivost umístění reklam = Kolik z celkového počtu místa stránky se skládá z reklam? Google možná spočítal jistý práh, kdy je to ještě dobré a kdy už je to špatné. Také, kolik reklam je na stránce umístěno a jestli nějak moc nenabourávají hlavní obsah webové stránky. Jsou tam nějaké reklamy, které se načítají mezi stránkami nebo nějak přečuhují, které nemohou být zavřeny? Následují vás reklamy, zatímco sjíždíte po stránce? Jistá úroveň toho, jak moc rušivé jsou vlastně reklamy, by také mohla být jednoduše spočtena.
 • Webové stránky, kterým chybí identifikační informace = Webové stránky by měly ideálně mít „O nás / O ….“ a „Kontaktujte nás“ stránky. „O nás“ sekce by vysvětlovala to, kdo nebo co stojí za webovou stránkou a ještě lépe, měla by obsahovat alespoň krátký seznam vrcholových členů společnosti nebo týmu spolu s fotkami. „Kontaktujte nás“ stránky by měly obsahovat ideálně co nejvíce informací o kontaktech, jak jen to je možné, jako jsou například adresy, telefonní čísla anebo také nějaké formuláře pro kontaktování. A pravděpodobně pomáhá, když stránky členů nebo zaměstnanců či představitelů odkazují na jejich sociální sítě a LinkedIn profily a vice-versa. Není nic horšího, než návštěva stránky, u které nemůže přijít, kdo za ní vlastně stojí!
 • Kritické faktory e-komerce a finančních stránek = HTTPS je samozřejmost – avšak viděli jsme, že Google také jde mnohem dál než jen běžná kontrola, jestli máte HTTPS, neboť ne všechno šifrování a nastavení jsou ty samé – viděli jsme Google Chrome vyhazovat nějaké ty varování pro zastaralé nebo chybné SSL; stránky E-komerce a finanční info stránky také musí mít jasné obchodní podmínky, podmínky soukromí a také kontaktní informace na zákaznickou podporu. Také zahrňte nějakou pomocnou sekci nebo „Pomoc“ stránku a také podmínky reklamace, pro dobré změření, jestli je to tedy aplikovatelné. Také jsme zvýraznili použití Známek důvěry v minulosti – i když Google nepoužívá Trust badge (známky důvěry) jako faktor kvality (pravděpodobně), stále je to dobrý tah pro uklidnění on-line zákazníků a může to podpořit ne-li vylepšit zisky tím, že zvýšíte důvěru ve vaši stránku.
 • Rychlost stránky = tohle je asi něco, co nemusíme zmiňovat, protože je to samozřejmost. Ale byl to faktor v PPC skóre kvality někdy v daleké minulosti a stále je to typ měření kvality v organickém vyhledávání ještě dnes.
 • Kontrolovaná a aktualizovaná regulérně = QRG uvádí některé typy článků / informací, které podle příručky musí být kontrolovány a aktualizovány, pokud je to třeba, na nějaké pravidelné bázi. Lékařské, právní, finanční a daňové rady jsou například typy informací, které příručka zmiňuje. Pokud vaše stránka obsahuje nějaké články o těchto věcech, měli byste pravidelně kontrolovat  tyto informace a měli byste je aktualizovat co možná nejčastěji, doporučujeme také přidat viditelné „aktualizováno“ a datum na stránku článku. Stejně tak selhání aktualizovat celostránkové copyright data v zápatí je také potencionálním měřením kvality, a pokud není aktualizováno, může to zapříčinit to, že bude stránka vyhodnocena jako opuštěná nebo jako neaktualizovaná a zastaralá. Ostatní aspekty tohoto mohou zahrnovat stránky s nefungujícími pomůckami/aplikacemi, stránky s porouchanými obrázky a odkazy a také stránky, které mají témata výše zmíněná na svých stránkách, ale mají zcela jasně zastaralý či již nepravdivý obsah.
 • Stránky bez obsahu a s bezcenným obsahem = Google může vidět procento stránek, které byly procházeny jejich pavoukem a které jsou buďto identifikovány jako chybné stránky, prázdné stránky nebo dokonce stránky s neuspokojivě krátkým či tenkým obsahem. Stránky s velikým počtem chyb indikují jistý nedostatek aktualizací a hlavně špatnou správu. Dokonce i když je na stránce spousta úžasných článků, šance se zvyšuje, když například uživatel může kliknout na jinou stránku na dané webovce a může narazit na velmi neuspokojivý obsah.
 • Porno / škodlivé / nežádoucí / podvodné informace a obsah = Nejdříve jsme se nechtěli vůbec o tomto zmiňovat, ale tyto typy obsahu prudce zvyšují pravděpodobnost, že stránka bude získávat co možná nejmenší možné skóre kvality. Chcete instantní pokles ve vašem skóre kvality? Přidejte některé z těchto věcí. Co je alarmující, je to, že webová stránka je odpovědná za takové věci objevující se v obsahu reklam, které byly „staženy“ z jiných serverů, takže jeden by měl být alespoň trošku obezřetný v tom, jaké věci jsou zobrazeny na jeho stránce.

 

Metodologie kalkulace PageRank skóre by mohla být používána

 
Jeden další velmi zajímavý aspekt toho, jak vlastně skóre kvality funguje je to, že skóre kvality webové stránky by také mohlo inkorporovat skóre kvality ostatních stránek, které na ni odkazují nebo odkazují na celkovou doménu. Skóre kvality by mohlo být částečně spočteno tak, že by se zkontrolovaly nebo prozkoumaly celé grafy odkazů několikrát za sebou za účelem vypočítání těchto skóre, použitím metody, která by byla podobná té, kterou využíval originální PageRank algoritmus. To by vyprodukovalo daleko vyrovnanější váhy hodnot skóre kvality, což by pomohlo v zajištění, že obsah té nejvyšší kvality je skutečně na svém vrcholu a není sporu o tom, že ve svém stínu zanechává ten nejméně kvalitní obsah až do toho bodu, kdy uživatel při vyhledávání na tak slabý obsah prakticky nikdy nenarazí v jeho typických interakcích s vyhledáváním.

 

Pozorování na některých stránkách ovlivněno aktualizací „MEDiC“

 
Barry Schwartz publikoval některé ze stránek, které byly ovlivněny Medic aktualizací a my jsme udělali nějaký zběžný přehled některých z těchto stránek a viděli jsme, že zaostávají ve spoustě kritérii, které jsme dnes výše zmínili a zvýraznili jako potencionální faktory hodnocení kvality a které QRG specificky zmiňuje:
 

 • Prevention.com = neměl žádnou „O nás“ stránku, nekonečné sjíždění po stránce – mohl vůbec algoritmus vidět obchodní podmínky a podmínky soukromí stránky? Stránka „Kontaktujte nás“ byla na úplně jiné doméně. Reputace tvůrců článků nebyla vyloženě expertní v daném poli medicíny. Spousta velkých reklam a nejrůznější vedlejší obsah, který byl až groteskní a odvádějící pozornost.
 • Gcflearnfree.org = redirektuje, obrázky animáků na stránce zaměstnanců / členů týmu a žádný text, žádné telefonní čísla ani adresy. Kontaktní formulář se pouze objevoval po ověření, že je uživatel člověk.
 • Minted.com = Kontaktní číslo na zákaznickou podporu bylo velmi těžké nalézt a odkazovalo na subdoménu.
 • Buoyhealth.com = „O nás“ stránka redirektovala na domovskou stránku. Žádné telefony, žádné adresy, personál. Také, velmi divný grafický kód loga.
 • VeryWellHealth.com = překvapivě se jedná o účastníka v HONcode a má spoustu tvůrců článků, kteří jsou doktory – takže, proč byla tato stránka „potopena“? Doslova výherce ceny. Žurnalistická integrita spolu s redakčním lékařským týmem. Možná by ta stránka potřeboval daleko více prominentní „O nás“ odkaz na samém vrcholu stránky? Žádné telefonní čísla ani adresy. Příliš mnoho reklam na stránkách se články, možná, nebo také málo relevantní otevřené reklamy na vrcholu stránky byly příliš otravné pro některé uživatele. Také, velice divný systém odkazů loga. Path-class mapa obrázků je pravděpodobně těžká pro typické interpretace odkazů strojů.
 • GoodRX.com = „O nás“ stránka tvrdí něco, co nejsou a je čtena spíše jako nějaké varování veřejné služby. Nikde se neříká, kdo jsou zač. Ale na druhou stranu stránka dělá spoustu věcí správně.
 • Spine-health.com = používá HONcode, což je dobré. Telefonní čísla a adresy nikde nejsou. „Kontaktujte nás“ stránka je na úplně jiné doméně. Odlišné jméno od odkazu v zápatí stránky.
 • NaturalFoodSeries.com = skoro nekonečně sjíždějící domovská stránka? Žádná „O nás“ stránka, žádná „Kontaktujte nás“ stránka, žádné telefonní čísla a žádné adresy a další.

 
Některé z těchto stránek se možná změnily od doby, co jsme se na ně před několika týdny dívali a některé z nich možná znovu získali zpátky jejich hodnocení. Skoro až kosmetické problémy, kterých jsme si u nich všimli, nejsou pravděpodobně všechny signály kvality, ve kterých zaostávají – jednoduše řečeno, přidáním „O nás“ stránky se nespraví celková kombinace problémů, která tam může být.
 

Smíšené zprávy ohledně signálů hodnocení

Některé z potencionálních signálů, které jsme dnes uvedli, byly v minulosti poněkud kontroverzní, a vůbec nepochybujeme, že někteří budou jistě proti některým našim tvrzením a spojováním a interpretací, které zde bylo uvedeno. Ale myslíme si, že naše vysvětlení možná bylo blízko tomu, proč je tady jistý nesoulad mezi tím, čemu někteří SEO profesionálové věří ohledně hodnotících faktorů a co lidé z Google tvrdí nebo odmítají.
 
Myslíme si, že lidé z Google někdy hráli hru sémantiky. Mohou říct, že přítomnost jednoho nebo i více kontroverzních faktorů (CTR, analýza sentimentu apod.) není přímým faktorem hodnocení – protože tyto faktory mohou ale nemusí skládat jistý komplexní vzorec hodnocení, který vyúsťuje ve skóre kvality. Například, pokud naše dohady a teze ohledně skóre kvality jsou blízko tomu, jak to celé funguje, tak poté dvě rozdílné stránky se samým tématem by mohly být velice podobně relevantní a obě by mohly mít vysoké CTR, ale skóre kvality jedné z nich by bylo podstatně vyšší díky kombinaci dalších věcí. Avšak v ostatních případech, vyšší CTR by mohlo „vyhodit“ webovou stránku skupiny stránek s vyšší kvalitou.
 
Model/vzorec stránek, které jsou kvalitní, zní skoro jako „recept na vyhledávání“, jako to nazval Danny Sullivan. Určitě jsou zde rozdílné kombinace a váhy pro jednotlivé faktory, které se využívají k určení skóre kvality rozdílných typů stránek.
 
Použití regrese podpůrných vektorů nebo nějaké neurální sítě by mohlo vytvořit výsledné skóre kvality skoro nemožné pořádně „rozpatlat“ nebo rozebrat, neboť se bude jednat o příliš komplexní a celistvé skóre. Skóre kvality je gestalt. A přesně proto Google neustále doporučuje vágně znějící změny pro ty, kteří byli negativně ovlivněni, jako „zapracujte na zlepšení celkové kvality“ nebo „zaměřte se na tvorbu toho nejlepšího možného obsahu“. Vedle technických SEO problémů, člověk bude pouze vzácně schopen učinit takové změny v jedné či dvou věcech, které by mohly ovlivnit nízko skóre kvality s těmito změnami. Stejně jako vypozoroval Glenn Gabe se stránkami, které byly ovlivněny těmito změnami, „majitelé stránek by se neměli dívat a neměli by hledat pouze jednu doutnající pistoli, neboť vždycky platí to, že je tu více než jedna.“
 
 

Jak tedy zlepšit skóre kvality vaší stránky?

Takže jak vědění toho, že skóre kvality je nyní komplexní obrazec, pomůže vám, čtenářům, ve zlepšení vašeho hodnocení?
 
Dobré zprávy jsou takové, že většina SEO praktik je stále velmi aktuální. Stačí, pokud se budete držet obecně dobré SEO „hygieny“ ve vašich technických SEO konstrukcích, budete se snažit omezit co možná nejvíce chybné stránky a stránky bez obsahu. Eliminujte nepotřebné, bezcenné stránky s pouze drobným obsahem. Vyhněte se zakázaným praktikám pro budování odkazů.
 
SEO jako takové je velmi celistvá profese – dělejte všechny věci, které jsou dobře a rozumně proveditelné v optimalizaci vaší webové stránky. Ujistěte se, že máte všechny elementy, které ujišťují zákazníky, že je vaše stránka přesně ta pravá pro ně, možná i ta nejlepší na celém webu – „O nás“ stránky, „Kontaktujte nás“ stránky, podmínky soukromí a obchodní podmínky musí být na stránce lehce dohledatelné, možnosti kontaktu zákaznické podpory musí být okamžitě viditelné a aktualizujte obsah tak, aby to bylo vhodné.
 
A pokud se tedy přeneseme přes technické SEO věci, potřebujete být tak nějak uchváceni s dobrou použitelností stránky, dobrou zkušeností uživatele, dobrou zákaznickou podporou a službami pro ně a musíte být zapálení do vytváření skvělého obsahu. Potřebujete vysoce kritické lidi, kteří dokáží vyhodnotit a zpracovat vaši stránku do nějaké recenze, které vám dají nějaký objektivně hodnotný feedback ohledně toho, co nefunguje, jak by mělo a jak to spravit. Potřebujete zapracovat na tom, abyste viděli vaši stránku tak, jak ji vidí zákazníci, kteří si prohlíží obsah na vaší stránce, a zkuste splnit všechny potřeby, které by uživatelé mohli mít. Musíte být schopni reagovat i na negativní recenze a zkuste nějak vyloudit kladné on-line recenze z vašich spokojených zákazníků / uživatelů. Pokud vaše služba neustále tvoří nějakou roztržku mezi vašimi klienty, zkuste eliminovat zdroje těchto konfliktů a zkuste zlepšit vaše praktiky služeb zákazníkům. Potřebujete produkovat dobrý obsah a hlavně musíte sehnat dobré tvůrce obsahu, když už jej budujete.
 
A úplně naposled, praktikujte management proaktivní reputace tím, že budete pracovat tak, abyste pozitivně zapojili vaši komunitu, jak on-line, tak off-line, postupně s časem. Zapojte se do sociálních sítí a vyvíjejte vaši prezenci skrze tyto kanály. Poskytujte expertní a dobré rady on-line zadarmo jako prostředek k budování nějaké reputace. Staňte se členem nějaké profesní skupiny ve vašem oboru nebo například nějaké byznys skupiny v dané komunitě. Reagujte profesionálně a nenechte se vyprovokovat on-line.
 
Tyto praktiky vám budou generovat signály pro dobré skóre kvality a za nějaký čas budete sklízet ovoce, které jste zaseli.

Google Actions vs. Alexa Skills je další velký souboj App store aplikací.

Jsou tu tisíce nejrůznějších dovedností (Alexa SKills) a akcí (Google Actions), ale používaje jenom velice malé procento lidí.
 
Google Akce se nyní chlubí číslem 4 253 ve Spojených státech, zatímco Alexa Skills činí zhruba šedesát tisíc dovedností, alespoň tak tomu bylo minulý měsíc, podle nového hlášení o stavu „souboje“ od VOicebot.ai. Dohromady má Alexa asi osmdesát tisíc dovedností celkem.
 
Avšak dovednosti a akce nejsou tak jednoduché na objevení nebo je vůbec není jednoduché použít jako aplikace chytrých telefonů. A platformy tomu zrovna teď moc nepomáhají, aby se to zlepšilo.
 
David a Goliáš. Google Asistent akce a Alexa dovednosti jsou jako Chrome rozšíření, nebo možná ještě lépe „hlasové aplikace“. Google Asistent a Amazon Alexa jsou platformy, na kterých mohou vývojáři třetích stran stavět, stejně jako je tomu s aplikacemi chytrých telefonů pro Android a iOS.
 
Google sám sdělil, že je tu přes „jeden milión nejrůznějších akcí“ pro Google Asistenta, avšak Voicebot tvrdí, že sledoval nárůst Google akcí od dubna roku 2017. Podle této stránky jsou nejrůznější formy vzdělávání a poznávání největší kategorií Google akcí a hned po tom jí nasledují hry. Tohle je velice podobné rozdělení kategorií u Alexa dovedností, kde hry a nejrůznější triviální kategorie reprezentují u Alexy zhruba dvacet jedna procent dovedností (což je více než dvanáct tisíc), zatímco vzdělávání a reference čítají něco okolo čtrnácti procent celkem.
 
Zjednodušení. Google a Amazon se snaží učinit používaní jejich platforem jednodušší k vytvoření hlasových aplikací. Google nabízí nejrůznější šablony pro Akce. Podobně i Alexa Skills plány jsou nyní dostupné komukoliv, kdo chce vytvořit nějakou Akci „v minutě“ bez kódu a poté ji může jednoduše zveřejnit v Alexa Skills store aplikaci.
Tohle je určitě super krok k větší demokratizaci vývoje aplikací, avšak stále může být celkově špatný pro platformu jako takovou, pokud bude přidávat ještě více průměrných aplikací a zbytečného „hluku“.
 
Proč by vás to mělo zajímat. Akce a Dovednosti jsou kritickými nástroji, které vám pomohou učinit z chytrých reproduktorů a virtuálních asistentů daleko užitečnější technologie pro spotřebitele a pro vás to bude znamenat daleko efektivnější kanály, jak pro značky, tak pro marketéry. (Apple také nedávno otevřel Mapy, Siri a iMessage vývojářům). Výzvy, jak již bylo indikováno výše, jsou především to, jestli spotřebitelé dokáží aplikace objevit a jestli jsou vůbec na takové kvalitě, díky které se odliší od těch tisíců dalších.
 
Není zde žádného jednoduchého či zjevného způsobu, jak vlastně najít nějakou složku nebo seznam dostupných Google Akcí. Pokud se zeptáte například Google Home, „Kde mohu najít seznam dostupných akcí?“, odpoví vám: „Omlouvám se, ale nerozumím.“ Je tu hned několik různých chyb v samotném instalačním procesu Akcí. Amazon by měl pořádně udeřit kladivem na málo kvalitní dovednosti nebo dělat daleko lepší práci tím, že zvýrazní a podtrhne ty vysoce kvalitní.
 
Je tu potencionálně více než sto milionů chytrých reproduktorů v amerických domovech ke dnešnímu dni a stovky milionů chytrých telefonů s virtuálními asistenty. Pokud virtuální asistenti mají realizovat svůj plný potenciál, Google a Amazon musí věnovat daleko více pozornosti tomu, aby učinili Dovednosti a Akce lepší a lépe dostupné.

Žádné překvapení: Kliknutí se propadly hluboko, když obrázky, informace o článcích byly odstraněny z nových výsledků v SERP.

Google měl za cíl ukázat potenciál „nedomyšlených následků“ nových ustanovení o autorském právu, které vyžadují poplatky za to, když je obsah ukázán ve výsledcích vyhledávání.
 
Minulý měsíc Google spustil experiment, aby „pochopil, jaký bude dopad nového a zamýšleného evropského nařízení o autorských právech na naše uživatele a vydavatelské partnery.“ Nové výsledky vyhledávání ukazovaly odkazy, ale žádné popisy ani obrázky, neúplné titulky příběhů a také tituly stránky bez žádného kontextu.
 
Nahé výsledky vyhledávání Google. Experiment měl ukázat (dopředu) změny ve výsledcích vyhledávání Google, které společnost chystá učinit v návaznosti na Článek 11 nařízení EU, které požaduje, aby internetové vyhledávače a také propagátoři zpráv a novinek platili licenční poplatky kdykoliv, když jsou prezentovány příspěvky obsahu vydavatelů třetích stran.
 
Nařízení má za účel „harmonizovat“ autorské právo napříč Evropou (a dotovat vydavatele). Toto nařízení bylo uvítáno mnoha velkými evropskými vydavateli, avšak stejně tak kritizováno advokáty za svobodu slova a spousty malými on-line vydavateli.
 
Potenciální výsledky vyhledávání Google po aplikaci článku 11. nařízení EU

Skoro polovina kliknutí prostě zmizela. Google nyní hlásí výsledky jeho experimentu s novými výsledky vyhledávání pro EU. Podle příspěvku na blogu Google „všechny verze našeho experimentu vyústily v podstatný pokles provozu pro všechny nové vydavatele.“ Společnost to vysvětlila tak, že: „kde se ukazovaly titulky publikací, URL a video náhledy“, tam byl pokles provozu až o čtyřicet pět procent pro nové stránky.
 
Google také sdělil, že „další nedomyšlený důsledek legislativy, která měla za účel podpořit vysoce kvalitní žurnalistiku.“
 
Google navrhuje, aby článek 11 evropského nařízení povolil tradiční výsledky vyhledávání Google s „limitovanými náhledy – ať už na základě textu či dalších vizuálních formátů jako jsou náhledové fotky apod,“, aby podpořil kliknutí. Také chce, aby vydavatelé měli možnost vzdát se licenčních poplatků.
 
Někteří podporovatelé nařízení a článku 11 se pravděpodobně bojí, že by ti, co se vzdají poplatků, skončili upřednostnění ve výsledcích vyhledávání, které by značnou částí holdovaly těmto vydavatelům. Avšak Google tvrdí, že: „Pokud by se výsledky vyhledávání seřazovaly podle platby poplatků a ne podle kvality, které je rozhodujícím faktorem, jestli vůbec uživatelé daný obsah ve výsledcích uvidí, tak by to bylo špatné nejen pro uživatele, ale také pro menší vydavatele, které se tímto snažíme chránit.“
 
Proč by vás to mělo zajímat. Google očividně očekával, že jeho experiment s nahými výsledky vyhledávání vyústí v daleko menší počet kliknutí pro vydavatele, za účelem toho, aby dostal do rukou pádný argument, kterým by se mohl změnit jazyk a znění článku 11. Byť vydavatelé nemohou nutit Google, aby ukázal jejich obsah, i když zaplatili licenční poplatky.
 
Tohle je pravděpodobně daleko lepší přístup, který může být vyjednán, než ten, který má být implementován. Problém těchto ustanovení, které mají podpořit žurnalistiku, by mohl být separován od diskuze, která zahrnuje harmonii autorských zájmů s „férovým užitím“ zpravodajského obsahu ve výsledcích vyhledávání.

V Rusku bylo nařízeno, aby poskytl index vyhledávání státnímu sponzorství

Google má 45 procent podílu na trhu pro vyhledávání v Rusku, což je druhý největší podíl na trhu, na prvním místě je společnost Yandex.

Ruská informační agentura Roskomnadzor žádá Google a Bing, aby podrobily své internetové výsledky vyhledávání vládní cenzuře. (Yandex tomuto požadavku již údajně vyhověl.) Zákon, jež byl v Rusku schválen minulý rok, nařizuje, aby byly výsledky vyhledávání filtrovány prostřednictvím federálního informačního systému (FGIS).
Rusko zvyšuje internetovou cenzuru. Tamní nově nastalá situace je srovnatelná se situací v Číně, kde je vyžadováno, aby internetové společnosti cenzurovaly výsledky vyhledávání, to má zamezit šíření oficiálně nežádoucích nebo ohrožujících informací. Kromě cenzury výsledků vyhledávání na internetu, Čína používá internetové a mobilní technologie k monitorování samotných občanů Číny. Nicméně, se nezdá, že by Rusko zacházelo natolik daleko, že by používalo internet jako nástroj domácího dozoru nad svými občany.
Pokuty jsou zatím nízké. V prosinci byla Google udělena pokuta 500 000 rublů (což je méně než 8000 dolarů), za to že nedodržovalo zákon o filtrování výsledků vyhledávání. S takto nízkými pokutami mohou Google a také další společnosti potencionálně tento zákon ignorovat, a to po neurčitou dobu. Tento problém, neplacení státních, pokut je jeden z důvodů, proč EU v posledních několika letech dramaticky zvýšila finanční postihy za nedodržování svých pravidel.
Podle zpráv, je také možné, že Rusko by mohlo podniknout další kroky, aby zvýšilo tlak na společnost Google nebo mu dokonce zabránilo v dalším působení v zemi. Ovšem dá se předpokládat, že takovýto výsledek by Google nechtěl.
Podíl ruského vyhledávání a příjmy z něj. Jeden z odhadů třetí strany o ruském placeném vyhledávání společnosti Google činil v roce 2017 zhruba 45 miliard rublů(to je v přepočtu 681, 3 miliónů dolarů). V celosvětovém měřítku společnost Google vykázala za minulý rok příjmy z reklam za více než 95 miliard dolarů.
Podle StatCounter vypadá ruský vyhledávací trh následovně:

 • Yandex — 54 %
 • Google — 42 %
 • Mail.ru — 2 %
 • Others — 2 %

Proč bychom se o toto téma měli zajímat? Tato cenzura se používá pouze v případě výsledků vyhledávání na internetu v Rusku a společností, které působí v Rusku. Zatímco je jasné, že tato cenzura má dopad na ty, kteří obsah na internetu vytváří, není úplně zřejmé, jak tato pravidla mohou ovlivnit inzerenty. Nicméně tato pravidla jsou součástí širšího modelu rostoucí státní regulace výsledku vyhledávání na internetu (Evropa toto dělá různými způsoby), která by obchodníci měli sledovat.

Celistvý pohled Bingu na vyhledávání ke zhlédnutí na SMX West

Prezentace Bingu na konferenci SMX West v San Jose nám přiblížila daleko blíže integraci vyhledávání pro interní dokumenty a jak inteligentní vyhledávání obrázků se bude vlastně dále rozšiřovat.
 
Druhý den na SMX West začal prezentací od týmu Bing z Microsoftu. Mluvčí Christi Olson a Junaid Ahmed se zaměřili na zvýraznění Bingova pohledu na to, jak by vlastně vyhledávání mělo fungovat, jejich obecný přístup k němu a také funkce, které mají ve svém internetovém vyhledávači, které Google nemá. Tým Bingu již předtím o některých z těchto témat diskutoval (stačí si jenom najít naši rekapitulaci z SMX East), avšak i tak se zde objevilo hned několik nových projektů, o kterých se hojně diskutovalo.
 
Celistvý přístup Bingu k vyhledávání spěje ke zlepšování jejich organických výsledků, a co se týče Bing Ads, jejich cílem je být co možná nejvíce nápomocní, jak jen to jde. Aby to tak mohli učinit, Bing udělal hned sedmdesát pět podstatných změn v minulém roce 2018.
 
Uvnitř Bing Ads se objevily hned dvě velké oblasti pro investice a byly to zejména Bing Ads Scripts a také jistá zlepšení pro jejich Google Import možnosti.
 
Bing Ads se také pomalu přesouvá směrem od klíčových slov k marketingu inteligentního obecenstva s jeho Microsoft Audience Ads programem. Tento program zahrnuje funkce, jako jsou obecenstva v trhu, cílení na LinkedIn profily a také schopnost zvládnout vícero cílení na jazyky v jedné skupině reklam.
 
Také Microsoft Audience Network čerpá z jejich nedávného obchodu s Verizon, který jim zpřístupnil jejich vlastnosti, což zahrnuje například původní inzerci napříč Yahoo sítí. To dává také Bing Ads přístup k AOL.com, the Huffington Post a také jim dává velice silný podíl na trhu mobilních zařízení. Microsoft nyní plánuje dokončit jejich integraci s Verizon Media sítí koncem třicátého prvního března.
 
Umělá inteligence a také rozsah vědomostního grafu Bingu, který čítá asi okolo pět miliard entit, má za cíl vybudovat daleké lepší sémantické chápání každé z fází. Snažením se rozpitvat, co vlastně uživatel chce na základě pouhých dvou či tří slovných frází je úkol, který patří mezi ty nejnáročnější aspekty vyhledávání.
 
Christi zvýraznila integraci Microsoft vyhledávacího grafu pro Byznys, který dovoluje Bingu dělat daleko více než jen prohledávat internet. Může také prohledávat interní byznys sítě s informacemi v dokumentech Microsoft Office, tabulkách, poverpointových prezentacích, Sharepoint souborech, všechno spojeno v jednu úžasnou zkušenost s vyhledáváním.
 
Junaid, který byl nový v prezentování na SMX, neboť tráví více času na konferencích o strojovém učení, vysvětlil, jak vlastně Bingovy cíle sledují SEO cíle.
 
Bing’s QnA možnost zvládne vylepšení vyhledávání tak, že dokáže přinést odpovědi hned z několika různých perspektiv. Uzavřeli partnerství s Trust Project, aby zvýšili transparentnost zpráv. To zahrnuje zejména nový typ schématu, který ještě mnozí nepoužívají, avšak neustále jej propagují. Bing také poskytuje mnoho-perspektivní odpovědi a nedělá to jenom pro regulérní výsledky vyhledávání, ale rozšířil tuto funkci i na zpravodajské výsledky.
 
Indexace v reálném čase je velkým krokem pro Bing. Znamená to, že jakmile někdo bude chtít začít vyhledávat na internetu, už by to tam mělo dávno být. Například, pokud je oznámen nesprávný člověk jako vítěz Oskara, budete to chtít vědět OKAMŽITĚ.
 
Bing také neustále rozšiřuje své funkce jak ve vyhledávání obrázku, tak v jejich vizuálním vyhledávání. Jeden příklad je také použití kamery jako přímý vstup pro jejich Bing mobilní aplikace. Představte si, že jste v Paříži, zašli jste si na nějakou dobrou večeři, měli úžasné jídlo a nyní jdete zase zpátky, například do hotelu. Měli byste být schopni vyfotit si například fotku mostu, ke kterému se přibližujete a použít vizuální vyhledávání k identifikaci daného mostu stejně tak jako blízkých míst, které jsou zachyceny na fotce. Další funkce vyhledávání obrázků vám zase řekne, kolik stránek na internetu obsahuje daný obrázek.
 
Bing se také snaží zaměřit na problémy s přílišným procházením a také zvýraznil to, že četnost jejich procházení se bude snižovat.
 
S možností nahrát až deset tisíc URL za den pro Bing (přečtěte si o této funkci na našem blogu), potřeba pro procházení je jaksi eliminována, neboť tímto způsobem mohou dát správci webů ihned Bingu vědět, co se změnilo a co musí být indexováno.
 
Abychom to nějak ukončili, Bing bude interagovat přímo s většími společnostmi (například Amazonem). Vidí totiž velkou změnu v tom, jak vlastně budou internetové vyhledávače nadále fungovat. K tomu je třeba dodat, že limit deseti tisíc je jenom číslo a to by se mělo za nějaký ten čas zase zvednout.

Jsou Google Mapy přesně to, na co čeká vylepšená realita?

Vylepšená a virtuální realita (VR) právě nyní prostupuje uličkou deziluzí. Obě technologie byly opravdu vynášené do oblak, avšak do teď, až na některé výjimky, naprosto selhaly dostat se do hlavního proudu zařízení, které by si uživatelé kupovali.
 
Někteří analytici tvrdí, že VR se vede přesně tak, jak to bylo předpovězeno a očekáváno na trhu technologií. Ale někteří vidí trh s VR, který nikdy nebude mainstream. Vylepšená realita (AR) je potenciálně jiný příběh, i když jsme již psali o AR jako o formě vizuálního vyhledávání nějakou tu dekádu dříve.
 
Snapchat filtry a Pokémon Go jsou pravděpodobně ty největší a nejrozšířenější příklady úspěchu AR dodnes. Avšak stále se neřadí mezi naprostý mainstream.
 
Beta testování s AR směrem chůze / jízdy s Místním průvodcem
 
Nyní, s očekáváným představením AR do Google Map, můžeme možná vidět na trhu produkt, který by mohl být opravdu masivní dopad. Na konferenci vývojářů Google v roce 2018 společnost představitel Google Lens podobnou AR funkci, která bude nabízet lepší instrukce při navigaci a která bude zobrazovat informace skrze kameru chytrých telefonů.
 
Google právě nyní aktivně testuje tyto vylepšené navigační instrukce. Společnost sdělila na svém příspěvku na blog, že: „Začali jsme testovat tuto funkci s vybranými Místními průvodci, malou skupinou entuziastů Google Map po celém světě, kteří nám poskytnout zpětnou vazbu o tom, jak by tento přístup k této technologii mohl být co možná nejvíce nápomocný. Jako všechny ostatní zkušenosti s kamerou, založené na umělé inteligenci, jako je například Google Lens (který používá kameru vašeho telefonu, aby vám dovolil vyhledat na internetu to, co vidíte), věříme, že schopnost pokrýt navigačními instrukcemi skutečný svět nabízí velice vzrušující a užitečnou cestu k použití této technologie, která již nyní existuje ve vašich kapsách.“
 
 
Pokémon Go byl průlom.
 
Pokémon Go také převážně spoléhal na mapy. Byla to vlastně druhá velká hra založená na vaší lokaci, kterou vydala společnost Niantic Labs, založená a vedená bývalým vedoucím pro Google Local Johnem Hanke. Tou první hrou byl Ingress. Společnost, která se oddělila od Google v roce 2015, také vydala Field trip, další místní aplikaci ovlivněnou AR.
 
V minulosti zde byly příklady aplikací místního vyhledávání s AR, avšak ty byly daleko jednodušší (například Yelp Monocle, Zagat). Layar nabízel internetový prohlížeč AR, který by odhaloval data a byznys identity, zatímco by uživatel procházel a svou kamerou „skenoval“ své okolí, což měla být také jedna z budoucích výhod Google Lens ( a nyní zanechaného projektu Google Goggles).
 
Je tu spousta prodejců, kteří inkorporovali AR do jejich aplikací nebo do jejich zkušeností v obchodě. Ale zatím ještě nic nebylo natolik žhavé nebo nic z toho zatím vůbec „nepobouřilo“ davy.
 
Proč by vás to mělo zajímat?
Google mapy jsou jedním ze sedmi Google produktů, které používá více než miliarda uživatelů po celém světě. Google je jedním z velice malého počtu společností – ty ostatní jsou například Amazon, Apple, facebook a Microsoft – které mohou vydat své praktické AR aplikace stovkám milionů uživatelům najednou.
 
Většina předchozích AR aplikací byla o tom vyzkoušet si tuto novou technologii nebo nabízela velice chabou zkušenost uživatelům. Mapování a vizuální místní vyhledávání mají jistou zřejmou užitečnost a měly by být široce adaptovány, pokud nebo jestli jsou šířeji spuštěny. A pokud budeme předpokládat, že AR navigační instrukce a další funkce to zvládnout až do Google map, tak potom můžeme s jistotou říci, že jisté formy AR monetizace – aka placené marketingové příležitosti – bezpochyby budou následovat.

Bing dovolí správcům webu nahrát až deset tisíc URL každý den skrze Webmaster Tools.

Co si myslíte o tisícinásobném zvýšení počtu URL, který můžete přihrát Bingu každý den?
 
SAN JOSE – Bing oznámil na konferenci SMX West ve čtvrtek, že od teď dovolí správcům webu nahrát až deset tisíc URL každý den skrze Bing Webmaster Tools.
 
Předtím jste mohli nahrát pouze deset různých URL za den a maximum bylo stanoveno na padesát URL každý měsíc. Bing tento limit zvýšil hned tisíckrát a odstranil měsíční kvótu.
 
Před rokem Bing odstranil možnost nahrát URL skrze veřejné URL nástroje a poté musel trošku přiškrtit přihlášenou verzi kvůli nahromadění URL podání.
 
Dejte Bingu vědět o vašem novém a aktualizovaném obsahu v reálném čase.
 
Namísto čekání na procházení od Bingu a detekci změn, můžete nyní jednoduše nahrát až deset tisíc URL přímo skrze Bing Webmaster Tools UI nebo skrze Webmaster Tools API.)
 
Jak se tam vlastně dostanu? Přihlašte se do vašeho Bing Webmaster Tools a klikněte na funkci „Submit URLs (nahrát URL)“ v sekci „Configure my site (nastavit moji stránku)“.

 
Proč na tom záleží? Spousta SEO konzultantů a společností a také správců webu zbožňuje možnost nahrát nové nebo aktualizované URL pro Bing či Google pro rychlejší procházení a indexaci. A tady vám Bing přímo dovolí, že můžete nahrát obrovský počet URL za jediný den.

Znát význam internetových zkratek se vyplatí

Když brouzdáte internetem, můžete narazit na nejrůznější pojmy. Jedním z nich je i zkratka HTTP, která v anglickém význam znamená Hypertext Transfer Protocol. Nyní se možná ptáte, k čemu je to dobré? Proč byste to měli znát? Inu, jakmile začnete být zvědaví, o co vlastně jde, dostanete se k informacím, které vám mohou obohatit život, a také mnohdy rozšířit obzory. Abyste však pochopili celou podstatu této zkratky, je nutné znát určité zásady a pravidla, jak vzniká internet a jednotlivé stránky. Základem internet je však rozsáhlá síť serverů, které jsou navzájem propojeny. Je to však jenom velké zjednodušení pro to, abyste měli alespoň malou představu o tom, co internet znamená. Díky tomu pochopíte i lépe to, co pro vás znamená Hypertext Transfer Protocol či podobné zkratky.

počítačový kod

Nenechejte se nachytat podobnými zkratkami

Co bude velkému lidí povědomé, je zkratka HTML. Zde je však nutné znát určitý rozdíl právě mezi HTML a mezi HTTP, neboť první uvedená je zkratkou pro Hypertext Markup Language, který je značkovacím jazykem, který se ve velké míře používá při tvorbě webových stránek.

Na druhou zkratka HTTP je vyjádření určitého protokolu. Ten se využívá pro komunikaci s jednotlivými www servery. Právě tento protokol stál za takovým rozmachem internetu, jako jej známe v dnešní době, a není tedy možné říci, že Hypertext Transfer Protocol je cosi zanedbatelného, ba naopak.

Proč mít povědomí o těchto a dalších zkratkách?

        Získáte větší přehled o tom, jak funguje internet

        Rozšíříte své znalosti ohledně internetu

        V případě, kdy budete pracovat s určitou částí internetu, bude vám jasné, o čem je řeč

        V ohledu SEO optimalizace se vyplatí mít široký přehled

programování

Chcete-li se o této zkratce dozvědět ještě více, určitě kontaktujte specialisty, kteří vám rádi pomohou najít v této záležitosti ještě větší význam. Také se díky odborné informaci budete více orientovat i v dalších oblastech.